Forlagshuset

Solum | Bokvennen-forlagene består av Bokvennen forlag AS, Vidarforlaget AS, Transit AS, Solum forlag AS og Pandora forlag AS. Vi har som mål å bygge et frittstående forlagshus som rommer hele allmenn- og utdanningsforleggeriet, både i papir- og i digitalutgaver – samt salg og distribusjon av fysiske bøker. Utgivelsesområdene er i dag organisert på følgende måte:

  • Bokvennen, etbl. 1989 – Oversatt- og norsk skjønnlitteratur og essaystikk, samt tidsskriftet Bokvennen Litterært Magasin [BLM]
  • Vidarforlaget [akademisk, vitenskapelig forlag nivå 1], etbl. 1913 – Oversatt og norsk filosofi og sakprosa, nynorsklitteratur i alle sjangere, Jules Vernes samlede ekstraordinære reiser i komplette utgivelser (55 romaner), litteratur av og om Rudolf Steiner, samt kulturtidsskriftet Personae.
  • Solum, etbl. 1974 – Oversatt og norsk skjønnlitteratur, essaystikk og sakprosa, undervisningslitteratur og oppdragsutgivelser
  • Transit, etbl. 1989 – Oversatt- og norsk dramatikk, barne- og ungdomsklassikere i komplette nyoversatte utgaver, sakprosa og oppdragslitteratur.
  • Pandora, etabl. 1992 – Utgiver massemarkedslitteratur, samt selvhjelpsserien Din egen advokat.

Virksomhetene er lokalisert i Universitetsgaten 14, 2. etg., 0164 Oslo. Postadressen er Postboks 6794, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Bøker kan kjøpes på tlf. 22500400, epost post@bokvennen.no, på www.bokvennen.no og www.solumforlag.no eller nettbokhandelen www.kultbok.com [er under utfasing]. 

Vidarforlaget AS er frittstående selskap, mens de andre forlagene er datterselskaper under Transit AS. For informasjon om utgivelsesområdene eller virksomhetene, vennligst kontakt eier Gunnar R. Totland på 90936997 eller gunnar@transit.no

For en periode vil de gamle nettsidene være tilgjengelig: Solum forlag | Bokvennen/Vidarforlaget/Transit