Utaker, Arild

Arild Utaker er professor emeritus i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har bl.a. utgitt Fra Filosofikritikk til vitenskapskritikk; Bachelard, Althusser, Foucault (1979), Å lese filosofi (1983), Språklogikk (1991), La philosophie du langage; une archéologie saussurienne (2002/2016).

Bibliografi