Tolstoj, Lev

Grev Lev Nikolajevitsj Tolstoj (1828–910) var en russisk forfatter av romaner og essayer. Han var dramatiker og filosof – så vel som pasifist, kristen anarkist og utdannelsesreformator. Han er det kanskje mest innflytelsesrike medlemmet av den aristokratiske Tolstojfamilien. Som forfatter er Tolstoj vidt anerkjent som en av verdenslitteraturens viktigste romanforfattere, men senere i livet skrev han også skuespill og essay. Han er spesielt kjent for sine mesterverker Krig og fred (1865–69) og Anna Karenina (1875–77). I omfang, bredde og realistisk fremstilling av det russiske liv i det 19. århundre, er de to romanene ansett som det fremste innen realistisk fiksjon.

Bibliografi