Spinoza, Baruch

Benedictus (Baruch) Spinoza (1632–1677) er trolig den filosofen som i størst grad har talt til folk flest, ikke bare til fagfilosofer. Sammen med Descartes og Leibniz regnes han som en av de store rasjonalistene i filosofien på 1600-tallet. Han var også med på å legge et viktig grunnlag for den moderne bibelkritikken. Etikken regnes gjerne som Spinozas hovedverk, men det samme kan like godt sies om Teologisk-politisk avhandling og Politisk avhandling. Spinoza viste seg gjennom hele livet som en betydelig vitenskapelig begavelse, men bredden og viktigheten i hans arbeid ble ikke fullt ut forstått før etter hans død.

Bibliografi