Sjue, Finn

FINN SJUE  (f.1943) fra Hof i Vestfold er utdannet psykolog. Han har vært redaktør og journalist i Klassekampen, nestleder i AKP(m-l) og leder i Rød Valgallianse. Fra 2000 til 2011 var han høyskolelektor og førstelektor ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo/Akershus. Finn Sjue har alene og sammen med andre skrevet en lang rekke bøker. Det var særlig samarbeidet mellom Ronald Bye og Sjue som førte til en rekke bøker som vakte stort oppsikt. Sammen med Bye og Alf R. Jacobsen avslørte han ulovlig overvåking i boka De visste alt (1993). Sammen med Bye skrev han også Norges hemmelige hær (1995).  I dag er han pensjonist og forfatter.

Bibliografi