Sæter, Goggi

Goggi (Borghild) Sæter (f. 1949) er oppvokst på Terråk i Bindal, Nordland. Bor nå i Vassås, Holmestrand kommune. Hun har fagbakgrunn som helsesykepleier, men har mesteparten av sitt yrkesaktive liv jobbet som lærer i videregående skole i Oslo. Et viktig område i hennes arbeide har vært å styrke unges selvbilde. Hun har i denne perioden hatt flere permisjoner for å være heltidstillitsvalgt i Norsk Syke­pleierforbund i Oslo, faglig sekretær i AKP og helseteamarbeider i Afghanistan. Er i dag pensjonist.

 

Bibliografi