Macpherson, James

James Macpherson (1736–1796), skotsk poet og folkeminnesamler. På det skotske høylandet lyttet han til gamle gaeliske ballader som han antok hadde blitt videreført siden de ble diktet på 200-tallet e.Kr. av en skald ved navn Ossian.

Diktene øvet stor innflytelse på kunstnere i hele Europa og gjorde Macpherson til en av romantikkens forløpere i engelskspråklig litteratur.

Bibliografi