Linder, Mats

Mats Linder (f. 1970) er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Trondheim (1997–2001). Siden tidlig på 2000-tallet har han vært frilans skribent for tidsskriftet Samler & Antikkbørsen der han har skrevet mer enn 100 fagartikler. Han har initiert og vært kurator for flere store utstillinger, blant andre Norwegian Icons. Til denne utstillingen i Oslo, Tokyo og New York skrev han også utstillingskatalogen. Som forfatter har han utgitt Norske Designmøbler 1940–1975(Samler & Antikkbørsen, 2011) og Møblene er fra Rastad og Relling (Form Forlag, 2016). Linder har i 15 år arbeidet med kartleggingen av norsk design, og brukes jevnlig som fagressurs av auksjonsforretninger, museer, industrien og forskere. 

Bibliografi