Kjerschow, Peder Christian

Peder Chr. Kjerschow (1939) er opprinnelig utdannet siviløkonom (Genève 1963) og sangpedagog (Roma 1970). Han er cand. philol. med musikk hovedfag (UiO 1977), dr. philos. (2000) på en avhandling om Musikken som førspråklig tiltale. Han har undervist på Steinerskolen i Oslo, på Universitetet i Oslo i musikkvitenskapens grunnlagsproblemer/musikk­tenk­ningens historie og musikkhistorie. Peder Chr. Kjerschow var rektor ved Nansenskolen på Lille­hammer i perioden 2000 til 2006 og har vært time­lærer der både før og etter. Han har utgitt flere bøker og en rekke artikler om musikkrelaterte emner.

Bibliografi