Kanai, Mieko

Mieko Kanai høyrer til den generasjonen av markante kvinnelege forfattarar som vaks fram på 1960- og 70-tallet, i ei tid då Japan stilte spørsmål ved nedarva verdiar og sosiale hierarki. Ho er kjend for tekstar med makabert innhald, ofte med eit eventyraktig preg. Kanai skriv romanar, noveller og poesi, og er òg ein skarp og klårsynt litteraturkritikar.

Bibliografi