Hammer, Svein

Svein Hammer (født i 1967) er dr.polit. i sosiologi fra NTNU, med norsk politisk kultur som studiefelt. Han var senere postdoc. på et stort forskningsprosjekt som kritisk utfor­sket bruken av indikatorer, målinger og statistikk som sty­rings­verk­tøy. Ham­­mers forskning er for­ankret i en diskurs­analytisk posisjon, som han var en tid­lig bidragsyter til i norsk sam­funns­forskning. Utover dette har han job­bet både i Trondheim kom­mune, Hus­banken og høgskolesektoren, samt lagt bak seg to perioder som aktiv politiker, for henholdsvis Høyre og Miljø­partiet De Grønne.

Bibliografi