Bye, Ronald

RONALD BYE (f.1937, d.2018) vokste opp på Oslos østkant. Han var fagutdannet maskinreparatør. Fra tidlig av var han aktiv i Arbeiderpartiet, ikke minst som  partisekretær fra 1969. Han var også samferdselsminister i Odvar Nordli og Gro Harlem Brundtlands regjeringer. Ronald Bye skrev en lang rekke bøker alene og sammen med andre som vakte stor oppsikt.  I Sersjanten (1987) begynte Bye å avsløre Arbeiderpartiets skjulte overvåking. Boka De visste alt som han skrev sammen med Finn Sjue og Alf R. Jacobsen avslørte hele dette overvåkingssystemt. Norges hemmelige hær  som Bye skrev sammen med Sjue vakte også stor oppsikt. 

Bibliografi