Breirem, Kari

Kari Elisabeth Breirem er utdan­­­net jurist fra Universitetet i Oslo. Med 25-års arbeidserfaring fra departement, direktorat og kommune. Hun var direktør i advokatfirmaet BA-HR 1998–2003. Hun varslet om forfalsket faktura i firmaet, utløste dermed Tønnesaken og fikk avskjed. Hun var i årene 2006–2010 ansatt som direktør i Borgarting lagmannsrett. Hun arbeider i dag som advokat med bl.a. varslersaker.

Bibliografi