Brattberg, Fredrik

Fredrik Brattberg (1978) er langt hyppigere spilt i utlandet enn i Norge. Han teller snart femten premierer utlands siden sist gang et av hans stykker ble spilt her hjemme. Stykkene hans er oversatt til mer enn ti språk. Han har fått Porsgrunn kommunes kulturpris og Ibsenprisen. Han har vært nominert til den franske dramatikerprisen Le Prix Godot og er, for øyeblikket, innstilt til den tjskkiske Ferdinand Vanek Award.

Bibliografi