Aquinas, Thomas

Skolastikkens mester i latinsk-norsk utgave. For første gang foreligger her på norsk et fullstendig skrift av den store middelalderfilosofien Thomas Aquinas (1225–74). Om væren og vesen skrev han som student i Paris, den gang arena for heftig oppgjør mellom «gammel» og «ny» filosofi. Thomas grep inn i striden ved å skape en ny syntese av gresk tenkning og kristen tro. I dette skriftet drøfter han sentrale begreper i datidens filosofiske debatt: væren, vesen, individ, art, slekt, differens, form, stoff etc. Et hovedpunkt i hans filosofi er at væren har forrang for vesen

Bibliografi