Norrøne forvandlinger

Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
232
ISBN: 
9788279901037
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Norrøne forvandlinger belyser forholdet mellom forskjellige åndstradisjoner i norrøn tid – hvordan de kom til uttrykk i og preget overgangen fra åsatro til Kristustro, og fra regionale småkongedømmer til sentralstyrt middelalderstat. I dette generelle forvandlingsperspektiv omhandles en rekke mytologiske, litterære og historiske temaer: runeinnskriften på Dynna-steinen fra Hadeland, det spenningsfylte verdensbilde i norrøn mytologi og det norrøne skjebnebegrep, Snorres poetikk og litterære tradisjoner omkring kristningen av Norge og Island, kristendomsforståelsen i to skaldekvad, det gåtefulle hamskiftet i den eldre Eddas Volundkvad og hvordan sagalitteraturen gir rom for forståelse av følelsesuttrykk og følelsesliv hos datidens mennesker. – Bokens første del minner om den viktige rolle som Severin Eskeland spilte som formidler av norrønt språk og norrøn kultur; i den poetiske epilog som avslutter boken, er dikt av tyskeren Klaus Anders og islendingen Matthías Johannessen uttrykk for den levende poetiske kraft i norrøn mytologi og islandsk språk.

Bidragsytere: Severin Eskeland, Sigurd Sandvik, Asbjørn Aarnes, Steingrímur Njálsson, Gro Steinsland, Jan Jakob Tønseth, John Ole Askedal, Jan Ragnar Hagland, Jon Gunnar Jørgensen, Rolf Vige, Jón Hnefill Aðalsteinsson, Kristin Fridtun, Klaus Anders, Matthías Johannessen og Ronny Grønning Spaans.

Norrøne forvandlinger er redigert av John Ole Askedal, Helen Johannessen, Steingrímur Njálsson og Asbjørn Aarnes.