Klassisk talekunst – fra Gorgias til Cicero

Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2009
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
256
ISBN: 
9788279900801
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Tormod Eide
Thea Selliaas Thorsen
Gjert Vestrheim
Tor Ivar Østmoe
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Denne boken inneholder et utvalg taler av de fremste retorikerne fra det gamle Hellas og Roma. Den innledes med en oppvisningstale av talelæreren Gorgias og en gravtale fra historikeren Thukydid, men hovedvekten ligger på rettstaler og politiske taler, og på de tre forfatterne Lysias, Demosthenes og Cicero.

I Hellas og Roma var det å tale offentlig en kunst, og å beherske denne kunsten ga ikke bare politisk makt, men også stor personlig prestisje. Retorikk var det sentrale skolefaget og talen var – ved siden av historieskrivningen – den viktigste litterære prosasjangeren. Talere som Demosthenes og Cicero øvet ikke bare innflytelse på sin samtid, de ble også lest av ettertiden som forbilledlige eksempler på godt språk og effektiv argumentasjon.

I tillegg til sine litterære og retoriske kvaliteter har disse talene også stor verdi som historiske kilder – ikke minst til mentalitet og sosiale forhold. Noen av talene er holdt i forbindelse med krig og blodige omveltninger; andre tar utgangspunkt i mer hverdagslige begivenheter, som utroskap eller hærverk på offentlig eiendom. Samlet gir de en rekke verdifulle innblikk i gresk og romersk kultur og samfunnsliv. Innledninger og noter bidrar med nødvendige opplysninger og setter talene inn i en bredere historisk sammenheng.

Utvalg og redaksjon er ved Gjert Vestrheim og Tor Ivar Østmoe, som også står for største­delen av oversettelsene. De fleste av talene har ikke tidligere vært oversatt til norsk.