Geir Uthaug om William Blake

William Blakes verk Milton foreligger for første gang på norsk, gjendiktet av Geir Uthaug. Uthaug kommer til Tronsmo for å fortelle om Blake og Milton. Uthaug har høstet svært gode anmeldelser for sin gjendiktning, og resultatet er blitt en fantastisk flott praktbok komplett med Blakes grafiske håndkolorerte blad. 

Enkel servering.

Velkommen!

Som forfatter, lyriker og gjendikter har Geir Uthaug (f. 1950) vist en enestående evne til å trenge inn i romantikkens univers. Uthaug , som også står bak den kritikerroste Blakebiografien ”Den kosmiske smie” som er kommet i nyutgivelse, vil lese fra det visjonære diktet og gi et innblikk i Blakes bakgrunn. 

Den visjonære poeten og billedskaperen William Blake (1757–1827) er et av de store unntaksmennesker i historien. Han bekjempet alt som kunne innsnevre bevisstheten, var motstander av rasjonalismen og skapte en personlig mytologi som belyser motsetningene og samspillet i menneskesinnet. Få steder er dette belyst så sterkt som i Milton (påbegynt ca. 1804) som her foreligger på norsk for første gang. Med beskrivelsen av strid-ende sjelskrefter plasserer han de åndelige kampene i menneskets sinn, som er hjemmehørende i evigheten. Diktet beskriver poeten Milton som fra sin plass blant de evige reiser til «den evige død», dvs. jorden, for å rette en stor feiltagelse, nemlig at menneskets seksuelle lyst stammer fra fallet. Blake gikk veien fra troen på ytre forandring i form av revolusjoner til troen på indre forandring ved oppvåkning av Kristus-kraften i mennesket, «den menneskelig guddomsform». Verket, som ikke kom i bokform i Blakes levetid, ble produsert av kunstneren selv som grafiske håndkolorerte blad i noen få eksemplarer. Det er første gang et komplett verk av Blake gjengis på norsk med samtlige plater i farger, det poeten Swinburne kalte «Blakes strålende innfatning».

Dato: 
Torsdag, 19. mars 2015 - 17:00
Adresse: 
Kr. Augusts gate 19, 0130 Oslo, Norway
Sted: 
Tronsmo
Tronsmo Bokhandel